Oferta

Wykonanie posadzek przemysłowych

Firma Dap-Bet oferuje kompleksową obsługę w zakresie wykonania posadzek przemysłowych. Wykonujemy je według dostarczonego projektu, dostosowując parametry realizacji do zaleceń klienta. W oparciu o dane określające przeznaczenie, warunki gruntowe oraz przewidywane obciążenia statyczne i dynamiczne projektujemy posadzkę, która spełnia wszelkie wymagania inwestora. Naszą specjalność stanowią impregnowane lub powierzchniowo utwardzane posadzki betonowe, zbrojone włóknem rozproszonym lub siatką zbrojeniową. Zajmujemy się również wykonywaniem stropów i posadzek pod żywicę, gres i wykładzinę. Stosowane są one głównie w centrach handlowych, garażach, parkingach, jak też w halach produkcyjnych i magazynowych oraz chłodniach i oborach.

Posadzka przemysłowa utwardzana powierzchniowo

Posadzka przemysłowa utwardzana powierzchniowo to podłoga, której właściwości czynią ją trwałą na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto jest to niepyląca się oraz nieścieralna nawierzchnia, która nie sprawia problemów w utrzymaniu czystości. Podłoga wykonana tą metodą charakteryzuje się twardością oraz zdolnością do wytrzymania dużych obciążeń. Posadzki te w szczególności znajdują zastosowanie w takich obiektach jak:

  • hale,
  • magazyny,
  • zakłady produkcyjne,
  • obiekty użyteczności publicznej,
  • garaże wielostanowiskowe,
  • parkingi wielopoziomowe.

Warstwa chudego betonu

Nasza firma zachęca przedsiębiorstwa do inwestowania w posadzki dwuwarstwowe, które ze względu na czynniki techniczne i ekonomiczne, są naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem w halach przemysłowych. Niejednokrotnie zdarza się, że jednowarstwowe posadzki wykonane na podbudowie piaskowej ulegają tzw. klawiszowaniu. Nasze rozwiązanie zakłada ściągnięcie i zawibrowanie warstwy chudego betonu, w celu usunięcia z niego powietrza i zwiększenia jego wytrzymałości. Profesjonalne wykonanie tej warstwy gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie podbudowy płyty głównej, a jej równość ma bezpośredni wpływ na optymalne wykorzystanie masy betonowej tworzącej płytę główną. Istotnym elementem w prawidłowo wykonanym procesie jest zachowanie przerwy czasowej, około 5-10 dni, pomiędzy wykonaniem warstwy chudego betonu i warstwy zasadniczej płyty nośnej.

Główna warstwa płyty nośnej

Wykonując powierzchnie betonowe, wykorzystujemy system zwany posadzkami pływającymi. Jego cechą charakterystyczną jest oddzielenie jedną lub dwiema warstwami folii PE głównej warstwy płyty nośnej od podłoża, co ogranicza tarcie między nimi. W przypadku konieczności termicznego oddzielenia stosujemy warstwy styropianów FS 30, EPS i XPS. Następnie wylewamy beton o klasie nie niższej niż C 20/25, który z reguły zbrojony jest włóknem polimerowym lub polipropylenowym. Jeśli klient woli bardziej tradycyjne rozwiązania, to rozkładamy siatki zbrojeniowe. Wylany beton jest ściągany i "zawibrowany" listwą pływającą.

Utwardzenie powierzchniowe

Utwardzenie powierzchniowe jest ważnym etapem w procesie tworzenia posadzki. Dodanie do niej środka utwardzającego powoduje wzmocnienie górnej warstwy posadzki. Zapewnia też jej lepsze parametry techniczne, a w szczególności zwiększoną odporność posadzki na ścieranie oraz ściskanie. Poprawiane zostają również jej walory estetyczne. Środek ten pozwala na zabarwienie wierzchniej warstwy.

Zatarcie płyty nośnej

Kiedy wylany beton zaczyna wiązać, staje się posadzką. Czas procesu wiązania jest zależny od wieku czynników, z których najważniejsze to klasa betonu, zastosowane plastyfikatory, temperatura i wilgotność powietrza. Dobór momentu, gdy należy wykonać zatarcie płyty nośnej, jest niezwykle istotny. Beton nie może być ani zbyt miękki, ani całkowicie związany. Mamy duże doświadczenie w kwestii wyboru momentu wcierania środków utwardzających.